Poniżej harmonogram rozmów z rodzicami. Starałem się uwzględnić wszystkie Państwa preferencje.

...