Stowarzyszenie K.S. „Sokół” Serock i spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisali umowę o współpracy, która weszła w życie z dniem 01.03.2020 roku.

Walne Zgromadzenie Klubu K.S. Sokół Serock w dniu 07.02.2020 r. podjęło decyzję o zawarciu porozumienia ze spółką SIS Sp. z o.o. na mocy którego Klub wyraża zgodę na używanie swojego Herbu i Nazwy oraz przekazuje do powadzenie przez Spółkę wszystkie sekcje sportowe.

Tym samym Spółka SIS Sp. z o.o. będzie pełnić pełną opiekę organizacyjną nad drużynami, zawodnikami oraz trenerami Klubu we wszystkich działaniach w których uczestniczą.

Stowarzyszenie KS Sokół Serock będzie dalej działało wspierając działania Spółki. Wspólnie będziemy pracować nad jak najwyższym poziomem naszej marki.

Wszelkich szczegółów dotyczących prowadzenia akademii i sekcji, harmonogramy zajęć oraz cenniki znajdą Państwo na stronie www.sis.serock.pl. W przypadku dodatkowych pytań prosimy je kierować na adres: m.sledziewski@sis.serock.pl.

Duże wyzwanie przed nami, wyzwanie które pomoże w rozwoju klubu i naszej społeczności!

Do Boju MYDLARZE!

Ze sportowym pozdrowieniem,

Zarząd K.S. „Sokół” Serock & SIS Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *