UWAGA ZMIANA TERMINU MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU TWIN CITIES SEROCK CUP 2020

– Decyzja o przełożenie terminu turnieju dla roczników 2011 oraz 2010 jest dla nas trudna. Ze względu na obecną sytuację, nałożeniem przez Ministra Zdrowia stref wyklucza z udziału zespoły, które miały wziąć udział i podnieść poziom turnieju.
Organizacja turnieju dla ponad 700 zawodników i zawodniczek oraz w podobnej liczbie udział rodziców (których w chwili obecnej nie moglibyśmy wpuścić na stadion) jest dużym wyzwaniem organizacyjnym, z którym jak Państwo wiedzą radzimy sobie bardzo dobrze. Nasz turniej cieszy się dużą popularnością, a drużyny chętnie wracają. W związku z czym nie odwołujemy turnieju, tylko przekładamy w czasie.

Nowy termin: Kwiecień 2021!
Zaznaczam, że przy podjęciu decyzji kierowaliśmy się głównie zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników turnieju.

Z poważaniem Koordynatorzy Twin Cities SEROCK CUP 2020

ATTENTION CHANGE OF THE DATE OF THE INTERNATIONAL TWIN CITIES
SEROCK CUP 2020 TOURNAMENT 

– The decision to postpone the tournament is difficult for us. Due to the current situation, the introduction of the zones by the Minister of Health excludes teams that were supposed to participate and raise the level of the tournament from participation. The organization of the tournament for over 700 players and players, as well as the participation of parents in a similar number (who we would not be allowed to enter the stadium at the moment) is a big organizational challenge, which, as you know, we are dealing very well. Our tournament is very popular and the teams are eager to come back. Therefore, we do not cancel the tournament, but postpone it.
New date: April 2021! I would like to point out that when making the decision, we were guided mainly by the health and safety of the tournament participants.

Yours faithfully, Coordinators of Twin Cities SEROCK CUP 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *