Wyniki ostatnich wyborów samorządowych przyczyniły się do dużych zmian w strukturach klubu. Obecny prezes KS Sokół Serock, Artur Borkowski, ubiegający się o stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Serock, wygrał wybory w I turze.  Dotychczasowy sekretarz klubu, Mariusz Śledziewski, ubiegający się o mandat radnego powiatowego, zdobył odpowiednią liczbę głosów zostając jednym z trzech serockich reprezentantów w radzie Starostwa Powiatowego. Członek zarządu Mariusz Rosiński, ubiegający się o mandat radnego w gminie Serock, zdobył odpowiednią liczbę głosów, zostając radnym oraz w wyniku wewnętrznych wyborów, przewodniczącym rady Miasta i Gminy Serock.

Na zebraniu zarządu klubu KS Sokół wszyscy Panowie z dniem 23 listopada złożyli rezygnację z dalszego pełnienia funkcji w zarządzie, pozostając jednocześnie w dalszym ciągu członkami klubu – zarówno Mariusz Śledziewski jak i Mariusz Rosiński pozostaną w klubie jako trenerzy grup młodzieżowych.

Wszystkim Panom gratulujemy zwycięstwa w wyborach, dziękując za dotychczasową pracę dla dobra klubu oraz całej serockiej społeczności. Życzymy jednocześnie samych sukcesów w pełnieniu obowiązków w nowych rolach na szczeblu samorządowym. Panu Prezesowi Arturowi Borkowskiemu w sposób szczególny dziękujemy za pasję, profesjonalizm oraz determinację w dążeniu do celu podczas przewodzenia naszej wielkiej, klubowej rodzinie.

Wymienione wyżej zmiany przyczyniły się do wewnętrznej narady oraz wyboru nowych władz klubu. Tym samym pragniemy ogłosić, iż nowym Prezesem KS Sokół Serock został Sebastian Świerkot, wiceprezesem – Leszek Wierzbowski, sekretarzem – Sylwester Tomaszewski, skarbnikiem – Dariusz Śledziewski.

Nowemu prezesowi KS Sokół Serock składamy gratulacje i życzenia pomyślnych wiatrów w realizacji planów i zamierzeń na kolejne lata działalności klubu.

                                                                                                                                              Zarząd KS Sokół Serock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *