Celem Akademii jest propagowanie piłki nożnej jako sportu masowego i stworzenie optymalnych warunków do uprawiania tego sportu przez jak największą ilość dzieci i młodzieży szkolnej, a także wychowanie jak największej liczby zawodników dla potrzeb pierwszej drużyny. Mając jednocześnie świadomość, że nie każdy z trenowanych dostąpi zaszczytu reprezentowania pierwszej drużyny Sokoła, trenerzy i działacze Akademii będą krzewili wśród dzieci i młodzieży ideę przywiązania do barw klubu, starając się, by niezależnie od tego, gdzie będą grali w przyszłości, pozostali wiernymi kibicami klubu z Serocka.

W procesie szkolenia młodzieży Akademia Piłkarska Sokoła Serock wytycza trzy cele nadrzędne mające znaczący wpływ na ukształtowanie przyszłego piłkarza:

1) wychowawczy,
2) edukacyjny,
3) sportowy,

Pierwsze dwa cele ukierunkowane są na właściwą postawę wychowawczą, dyscyplinę i patriotyzm klubowy, dlatego są stawiane bezwzględnie przed wszystkimi uczestnikami zajęć. Natomiast cele sportowe ze względu na zróżnicowany charakter i poziom wykształcenia są wyznaczane indywidualnie.