Serock, dnia 18 maja 2016 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Klub Sportowy „Sokół” Serock od lat prowadzi działalność sportową zrzeszając blisko 200 młodych zawodników w sekcjach piłki nożnej i tenisa stołowego, którzy mają możliwość realizacji swoich ambicji, kształtowania talentów i charakterów, krzewiąc przy tym ideę współzawodnictwa sportowego w duchu zasady Fair Play. Podkreślę, że jest to działalność z gruntu społeczna, która nie wiąże się z zarobkowaniem zawodników.

Kierujemy się chęcią maksymalnej popularyzacji zdrowego stylu życia poprzez sportu. Opieramy się na założeniu, iż jest to najbardziej uniwersalne antidotum na wszelkie zagrożenia, jakie współczesna cywilizacja niesie dla młodego człowieka, ale też czynnik motywujący jego rozwój psychofizyczny i intelektualny.

Od stycznia 2016 r. wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Serocku uruchomiliśmy Akademię Piłkarską dla najmłodszych adeptów skupiającą ponad 100 zainteresowanych. W maju 2016 r. sukcesem zakończyły się prace zmierzające do powołania Przedszkola Piłkarskiego w ramach projektu realizowanego z Legia Soccers Schools oraz Fundacją Legii Warszawa.

Działalność ta wymaga zaangażowania organizacyjnego ale też stałego finansowania, które w podstawowym wymiarze gwarantowane jest przez Gminę Serock. Jak każda działalności społeczna, również ta prowadzona przez Nasz Klub wymaga jednak stałego poszukiwania dodatkowego wsparcia, tak by stworzyć możliwość dalszego rozwoju sportowego i organizacyjnego oraz podtrzymać atrakcyjność oferty dedykowanej miłośnikom sportu w różnych dyscyplinach oraz kategoriach wiekowych.

Jeśli wartości przyświecające działalności stowarzyszenia, które mam zaszczyt reprezentować są zbieżne z misją Państwa instytucji, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości nawiązania dwustronnej współpracy. Najbardziej oczywistym jej efektem może być oferta reklamy Państwa instytucji na strojach sportowych wykorzystywanych w trakcie rozgrywek, reklama na stronie internetowej, udział w eventach organizowanych pod państwa auspicjami, promocja Państwa ewentualnej oferty dedykowanej do członków klubu. Dopuszczamy oczywiście również inne formy współpracy.

Liczę, że niniejsze wystąpienie spotka się z Państwa przychylnością i zrozumieniem. Mam nadzieję, że będzie ono stanowiło pierwszy krok we współpracy, której ramy będziemy mogli wspólnie zakreślić, która to współpraca przyniesie obopólne korzyści wszystkim partnerom.

 

Łącząc wyrazy szacunku, pozostaję z poważaniem,

Artur Borkowski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *