Prezes: Mulik Piotr

Wiceprezes: Siemiński Arkadiusz

Sekretarz: Tomaszewski Sylwester

Skarbnik: Śledziewski Dariusz

Członek: Świerkot Sebastian

Członek: Zych Adam 

Członek: Szymański Krzysztof 


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Durzyński Michał

Członek: Szambelan Sylwester

Członek: Lipski Tomasz