Prezes: Mulik Piotr

Sekretarz: Tomaszewski Sylwester

Skarbnik: Śledziewski Dariusz

Członek: Wieczorek Antoni

Członek: Świerkot Sebastian

Członek: Wierzbowski Leszek


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Siemiński Arkadiusz

Członek: Szambelan Sylwester

Członek: Stępień Piotr