1. Nie próbuj realizować swoich zawiedzionych i często wygórowanych ambicji poprzez dziecko.
 2. Udzielanie instrukcji zawodnikom jest elementem szkolenia i należy do obowiązków trenera. Nie wywieraj na trenerze nacisku, próbując wprowadzić swoje wizje przyszłej kariery sportowej swojej pociechy.
 3. Jeśli chcesz porozmawiać z trenerem na temat swojego dziecka, podzielić się swoimi spostrzeżeniami i obawami umów się na indywidualną rozmowę.
  Nigdy nie przekazuj swoich uwag pod wpływem emocji !
 4. Powodem, dla którego Twój syn/córka gra w piłkę nożną jest zabawa. Nie wywieraj niepotrzebnej presji na swoje dziecko.
 5. Nigdy nie krytykuj innych dzieci. Zawsze staraj się mobilizować zawodników pochwałami i pozytywnym dopingiem.
 6. Rolą rodzica w edukacji sportowej jest POMOC dziecku poprzez zachętę, cierpliwość, zrozumienie, zaufanie, pochwały, oklaski, słuchanie i wykazywanie zainteresowania.
 7. Nie wystarcz, że powiesz kilka słów po meczu. Rozmawiaj z dzieckiem również przed nim. Przed meczem nigdy nie mów „strzel gola”, „musisz wygrać”. Zamiast tego powiedz „zagraj najlepiej jak potrafisz baw się przy tym dobrze”.
 8. Regularnie rozmawiaj z dzieckiem o jego postępach i odczuciach. W przypadku niepokojących sygnałów zgłoś je trenerowi lub koordynatorowi.
 9. Nigdy nie zawstydzaj i nie wprawiaj w zakłopotanie swojego dziecka z powodu występu, zdolności lub rezultatu meczu, w którym uczestniczyło.
 10. Jeśli jesteś rodzicem, który krzyczy na swoje dziecko, bez przerwy podpowiada co ma robić, skacze przy linii bocznej, nerwowo się zachowuje, dyskutuje z sędzią, trenerem, ma jakieś zarzuty do zawodników, nie oznacza to że jesteś złym rodzicem, ponieważ chcesz aby Twój potomek odniósł sukces. Ale Pamiętaj !!! Tym zachowaniem w niczym nie pomagasz. Tworzysz tylko sytuację nerwowości, która przenosi się na dziecko.
 11. Nie stresuj dziecka, bądź mniej krytyczny. Twój syn/córka potrzebuje twojego wsparcia, zaufania i wiary. Bez żadnych zbędnych oczekiwań będzie bardziej zrelaksowany.
 12. Nie zabieraj radości swojemu dziecku i nie kreuj go na siłę na mistrza, by na skutek presji i przeciążeń fizycznych za wcześnie się nie „wypalił”.
 13. Szatnia jest miejscem przygotowania zawodnika do aktywności sportowej. Zabrania się wchodzenia do szatni rodzicom i opiekunom, za wyjątkiem osób wyznaczonych przez trenera do pomocy przy przygotowaniu zawodników najmłodszych roczników (do 10 lat) do zajęć.
 14. Podczas meczów rodzice (opiekunowie, członkowie rodzin) zawodników przebywają na trybunach na trybunach obiektu sportowego lub w innych wyznaczonych miejscach. Za zgodą trenera, rodzice mogą obserwować treningi z trybun lub innego miejsca wskazanego przez trenera.
 15. Rodzice/opiekunowie prawni zawodników oraz członkowie ich rodzin zobowiązani są do godnego reprezentowania Klubu w czasie treningów i meczy oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych zawodników, ich rodziców, kibiców drużyn przeciwnych, a także sędziów.
 16. Na obiektach sportowych oraz na każdym innym obiekcie, na którym przebywają zawodnicy pod opiekom trenera prowadzącego obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz spożywania wszelkich innych używek.
 17. Osobom naruszającym powyższe zasady zabrania się obserwowania treningów oraz meczy kontrolnych grup młodzieżowych. Uporczywe naruszanie tego zakazu może być podstawą do wykluczenia zawodnika z danej grupy szkoleniowej lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem.