ZARZĄD KS "SOKÓŁ" SEROCK 

PREZES:

Świerkot Sebastian.jpg

Sebastian ŚwierkotWICEPREZES: 

Wierzbowski Leszek.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Wierzbowski Leszek

 SEKRETARZ:

Tomaszewski Sywester.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaszewski Sylwester

 SKARBNIK:

 

 Śledziewski Dariusz

 

CZŁONKOWIE: 

 

Mulik Piotr

Wieczorek Antoni

 

KOMISJA  REWIZYJNA

Siemiński Arkadiusz

Szambelan Sylwester

Stępień  Piotr