Zamknij
Zamknij
Zamknij

Nasi partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY

Miasto i Gmina Serock

Serock-140804-07.jpg

Miasto i Gmina Serock położone są na Mazowszu przy trasie na Pojezierze Mazurskie i Suwalszczyznę, zaledwie 40-kilometrów od centrum Warszawy. Serock jest dynamicznie rozwijającym się miastem będącym centrum administracyjnym, handlowym i usługowym gminy. Na terenie gminy krzyżują się dwa wielkie szlaki wodne Bug i Narew, które już w średniowieczu zaważyły na powstaniu grodu, a następnie ośrodka administracyjnego. Powstanie w 1963 roku JezioraZegrzyńskiego w wyniku spiętrzenia wód Bugu i Narwi stworzyło doskonałe warunki do rekreacji, uprawiania turystyki, sportów wodnych i wędkarstwa oraz przesądziło o kierunku rozwoju miasta i gminy. Na wysokiej skarpie, wzdłuż linii brzegowej JezioraZegrzyńskiego usytuowanych jest 21czynnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych z ponad 3300miejsc noclegowych i około 4500 działek rekreacyjno-letniskowych, których właściciele przyjeżdżają tunie tylkona wypoczynek sobotnio – niedzielny lub wakacyjny,ale często zamieszkują cały rok. Dzięki licznej rzeszy turystów i wczasowiczów Serock i okoliczne wsie zyskały status miejscowości turystyczno-rekreacyjnych. W latach dziewięćdziesiątych, dzięki staraniom władz samorządowych, Serock w sposób zasadniczy zmienił swoje oblicze. W ciągu zaledwie kilku lat odrestaurowano staromiejski układ urbanistyczny, zbudowano ratusz i kamieniczki, zadbano o rynek, przygotowano trakty spacerowe i ścieżki rowerowe dzięki czemu Serock postrzegany jest przez przyjezdnych jako atrakcyjne, czyste i urocze miasteczko. Nastąpił intensywny rozwój gospodarczy, zadbano o sprawy bytowe mieszkańców, ale jednocześnie o estetykę i ład. Czyste środowisko naturalne, brak przemysłu uciążliwego dla środowiska, piękne krajobrazy i ciekawe miejsca do zwiedzenia to kolejne atuty Serocka. Dodatkowo niewielka odległość jaka dzieli miasto od Warszawy powoduje, że nie brak chętnych na spędzanie w tej okolicy wolnego czasu w ciągu całego roku.

www.serock.pl


PARTNER TYTULARNY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

2 OSiR new 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Serocku 1 stycznia 2001 r. 

Jako jednostka organizacyjna gminy Ośrodek zajmuje się realizacją zadań z dziedziny kultury fizycznej.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

  • dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie mieszkańców gminy,
  • organizowanie i prowadzenie działalności w dziedzinie sportu i rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju,
  • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
  • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiejw zakresie kultury fizycznej,
  • tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
  • wspieranie oraz koordynacja sportu szkolnego.

www.osir.serock.pl


PARTNER TECHNICZNY

Vita Sport

4 vitasport

www.vitasport.pl

PARTNER SPORTOWY

Legia Warszawa

legia-serock.jpg

 

 

Klub sportowy "Sokół" Serock

Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu znajdują się w zakładce "Kontakt".

Adres

ul. Pułtuska 47
05-140 Serock

Telefon

+48 22 782 73 50

Adres email

kssokol@serock.pl
sokol.serock@op.pl

Formularz kontaktowy