Prezes:
Świerkot Sebastian

+48 535 500 581
Wiceprezes:
Wierzbowski Leszek

Sekretarz:
Tomaszewski Sylwester
Skarbnik:
Śledziewski Dariusz

Członek:
Mulik Piotr
Członek:
Wieczorek Antoni

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:
Siemiński Arkadiusz

Członek:
Szambelan Sylwester
Członek:
Stępień Piotr