1. Każdy trener powinien w swoim roczniku ustalić zasady funkcjonowania dyżurnego jego roli oraz kolejności. Za przygotowanie i zdanie sprzętu na treningu odpowiadają dyżurni wraz z trenerem.
  2. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zalecił trener prowadzący. Na 10 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajęć – po przebraniu się w odpowiedni strój treningowy jest gotów do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.
  3. Przed i po każdym treningu trener wraz z zawodnikami omawia zajęcia.
  4. Szatnia po wyjściu na trening całej grupy powinna być zamknięta (trener nie zabiera cennych rzeczy na przechowanie – zawodnik nie powinien ich przynosić).
  5. Podczas zajęć trenerzy koncentrują się na zajęciach i pracy z zawodnikami (brak rozmów z osobami postronnymi). Trenerzy podczas zajęć dają wyraźny przykład pełnego zaangażowania oraz koncentracji na treningu.
  6. Zawodnik przed treningiem powinien przebrać się w strój w szatni, a po treningu powinien wziąć prysznic i przebrać się w czyste ubranie.
  7. Rodzice podczas zajęć nie przebywają na boisku.
  8. Zawodnicy mają obowiązek posiadać na zajęciach ochraniacze i bidon z wodą (trener w czasie treningu zarządza przerwy na uzupełnienie płynów).
  9. Każdy zawodnik zostawia po sobie porządek w szatni.
  10. Osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku są dyżurni oraz trenerzy.
  11. Trener jako ostatni opuszcza teren Klubu, sprawdzając zdanie sprzętu i porządek w szatni.