OGŁOSZENIE

Zarząd Klubu Sportowego Sokół Serock informuje iż w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 19.00 w Sali Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu.

Planowany porządek zebrania.

 1. Otwarcie obrad – powitanie gości;

 2. Wybór prowadzącego obrady;

 3. Wybór protokolanta obrad;

 4. Przyjęcie porządku obrad;

 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków;

 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu;

 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Klubu;

 8. Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z działalności finansowej Klubu;

 9. Dyskusja;

 10. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu;

 11. Dyskusja programowa nad dalszą działalnością Klubu;

 12. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

 13. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia ilości członków w składzie Zarządu Klubu;

 14. Wybór składu osobowego Zarządu Klubu;

 15. Wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej Klubu;

   16. Wolne wnioski i oświadczenia;

   17. Zakończenie posiedzenia.

Zapraszamy do udziału wszystkich członków klubu.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji i przyjęcie przez Zarząd Klubu w poczet członków oraz opłacenie składek członkowskich.

 

Z poważaniem,

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *